Miły zakątek, gdzie rzeki początek...

  • foto2.jpg
  • foto3.jpg
  • foto1.jpg
A A A

styczeń2016Początek roku był dla Rady Sołeckiej okresem intensywnej pracy związanej przede wszystkim z przygotowaniem i opracowaniem przedsięwzięć planowanych do realizacji.
Te działania były jednak poprzedzone akcją rozdawania skrzynek z jabłkami, które dzięki zaangażowaniu sołtysa - Sławka Patryniaka, członków Rady Sołeckiej - Renaty Kulki i Tomka Kasałki, trafiły do wszystkich mieszkańców naszej miejscowości.

Całe przedsięwzięcie zostało przeprowadzone bardzo sprawnie również dzięki osobom, które spontanicznie i bezinteresownie udzieliły pomocy, a byli to: Sebastian Cugier, Kacper Kasałka, Kacper Olejniczak, Konrad Olejniczak, Leszek Pietrzak.

W styczniu (29.01) odbyło się również zebranie wiejskie, w trakcie którego sołtys przedstawił mieszkańcom sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w 2015r., natomiast członek rady pan Roman Kulka przedstawił rozliczenie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. " Plan zamierzeń Sołectwa Stara Obra na rok 2016", zaprezentował i szeroko omówił Artur Wieczorek.
W ramach wolnych głosów i wniosków mieszkańcy poruszyli nurtujące ich problemy m.in. związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Koźmińską (wyjazd w kierunku Goliny). Na zakończenie zebrania sołtys i członkowie Rady Sołeckiej złożyli podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały się w przedsięwzięcia realizowane na rzecz naszej miejscowości.

{jcomments on}