Miły zakątek, gdzie rzeki początek...

  • foto1.jpg
  • foto3.jpg
  • foto2.jpg
A A A


Jednym z przedsięwzięć, które planujemy zrealizować jest budowa ścieżki edukacyjnej na terenie przyległym do ul. Koźmińskiej. Wniosek, który w tej sprawie został przesłany do administratora terenu - nadleśniczego Nadleśnictwa Jarocin - pana Krzysztofa Szwartza, spotkał się z pozytywną odpowiedzią. 18 kwietnia br. odbyło się w tej sprawie pierwsze spotkanie z pracownikami Nadleśnictwa Jarocin: panem Januszem Gogołkiewiczem - zastępcą nadleśniczego, panem Jakubem Wojdeckim - ekspertem ds. edukacji oraz panem Jerzym Tomczakiem - leśniczym Leśnictwa Potarzyca. Celem spotkania było wstępne ustalenie przebiegu ścieżki oraz omówienie założeń do realizacji powyższego projektu.

Ustalono, iż budowa ścieżki zostanie zaplanowana na przyszły rok w związku z koniecznością zabezpieczenia i ujęcia środków na jej realizację w planie finansowym Nadleśnictwa. W tym miejscu nie pozostaje nam nic innego, jak serdecznie podziękować pracownikom Nadleśnictwa za udostępnienie miejsca i chęć wspólnej realizacji przedsięwzięcia, które z pewnością dobrze nam się przysłuży. Mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli zaprosić mieszkańców naszej miejscowości ( i nie tylko), na wspólny edukacyjny spacer. [MT]