Miły zakątek, gdzie rzeki początek...

  • foto1.jpg
  • foto2.jpg
  • foto3.jpg
A A A
logo sołectwa Stara Obra

Pomysł posiadania własnego znaku identyfikującego, który byłby umieszczany na dokumentach oraz materiałach promujących i informacyjnych, pojawił się wraz powołaniem pod koniec stycznia 2015 roku nowej Rady Sołeckiej. W celu jego realizacji Rada postanowiła ogłosić konkurs na wykonanie projektu logo i hasła promującego Sołectwo Stara Obra.

 Zgodnie z opracowanym regulaminem konkurs trwał od 27 kwietnia do 30 maja 2015 r., i w tym czasie nadesłano do komisji konkursowej 10 prac. Komisja postanowiła wyróżnić wszystkich uczestników konkursu, natomiast nagroda główna została jednogłośnie przyznana Marcinowi Maćkowiakowi za opracowanie projektu logo Sołectwa Stara Obra oraz Zofii Wieczorek  za opracowanie hasła promującego.

Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie wyróżnień i nagród jego uczestnikom, a także oficjalna prezentacja logo i hasła promującego Sołectwo Stara Obra po jego opracowaniu graficznym przez firmę KEDAR Radosław Żyto z Goliny, nastąpiło 20 czerwca 2015 r. podczas festynu rodzinnego organizowanego  przez Radę Sołecką.