Miły zakątek, gdzie rzeki początek...

  • foto3.jpg
  • foto2.jpg
  • foto1.jpg
A A A

spotkanie z BurmistrzemW dniu 4 lutego br. w strażnicy odbyło się spotkanie Rady Sołeckiej z Burmistrzem Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski - panem Maciejem Bratborskim.
Podczas spotkania przedstawiono Burmistrzowi do akceptacji "Plan Sołectwa Stara Obra na 2016 rok", który został zatwierdzony na zebraniu wiejskim w dniu 29.01.2016r.

Burmistrz wyraził duże zainteresowanie i pozytywnie odniósł się do planowanych przedsięwzięć, zobowiązując się jednocześnie do udzielenia pomocy w ich realizacji.
Ponadto Sołtys - Sławek Patryniak przedstawił problemy zgłaszane przez mieszkańców, wymagające rozwiązania przez Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim. Na spotkaniu omówione zostały również kwestie związane z utworzeniem w budynku strażnicy Klubu Mieszkańca oraz zagospodarowaniem na cele sportowo - rekreacyjne terenu przy ul. 1 Maja. Te sprawy również zyskały aprobatę pana Burmistrza i zobowiązanie do udzielenia pomocy.
Na zakończenie sołtys podziękował Burmistrzowi za przybycie i wyraził nadzieję na dalszą dobrą współpracę. 

{jcomments on}