Miły zakątek, gdzie rzeki początek...

  • foto3.jpg
  • foto2.jpg
  • foto1.jpg
A A A

W sobotę 20 sierpnia odbył się w naszej miejscowości, na placu przy sali rekreacyjno - kulturalnej, piknik rodzinny w ramach akcji "Aktywne wakacje w Gminie Koźmin Wielkopolski" zorganizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnie dla Koźmina" oraz Sołectwo Stara Obra. W ramach pikniku przeprowadzono konkurencje sportowe, w których udział brały dzieci z Serafinowa, Czarnego Sadu, Szymanowa, Nowej Obry i Starej Obry, a także dzieci, które przebywały w Starej Obrze na wakacjach. Nie zabrakło również konkurencji dla dorosłych, do której zarówno panie, jak i panowie bardzo chętnie przystąpili. W przeprowadzonych zawodach nie najważniejsza była zajęta lokata, ale przede wszystkim aktywne spędzenie wolnego czasu, dobra zabawa i uśmiech na twarzach dzieci. Sądząc po rekcjach uczestników pikniku można śmiało stwierdzić, że cel ten udało się osiągnąć.

Na szczególną uwagę wśród uczestników akcji zasługują dziewczęta z Serafinowa, których drużyna piłki nożnej walczyłą z chłopcami z innych miejscowości z pełną determinacją i zaangażowaniem za co otrzymywały gromkie brawa. Wszystkie dzieci biorące udział w akcji "Aktywne wakacje w Gminie Koźmin Wielkopolski" otrzymały nagrody i poczęstunek a zwycięzcy poszczególnych konkurencji - puchary i medale. Na zakończenie pikniku zorganizowano dla dzieci, na placyku przy strażnicy, plenerowe kino letnie, gdzie dzieci również otrzymały poczęstunek - specjalny zestaw filmowy.

Za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu pikniku składamy OGROMNE PODZIĘKOWANIA dla:

- dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Obrze - Ireny Jaskółki;

- radnych Rady MiG Koźmin Wielkopolski - Jacka Zawodnego i Marka Krzyżanowskiego;

oraz Dominika Radwańskiego ze Spółdzielni Socjalnej "VIVO" w Koźminie Wielkopolskim.

Nie sposób również nie wspomnieć o aktywnym udziale w organizacji pikniku sołtysa i członków Rady Sołeckiej Starej Obry.

WYNIKI KONKURENCJI

Rzut piłką lekarską - dzieci

1 miejsce - Monika Leśniak (Serafinów)

2 miejsce - Marcin Ostój (Serafinów)

3 miejsce - Jakub Krzyżanowski (Czarny Sad)

Strzał do bramki - dzieci

1 miejsce - Łukasz Flis (Cielcza)

2 miejsce - Marcel Misiak (Serafinów)

3 miejsce - Marika Sowińska (Stara Obra)

Prowadzenie piłki między pachołkami

1 miejsce - Jakub Krzyżanowski (Czarny Sad)

2 miejsce - Łukasz Flis (Cielcza)

3 miejsce - Zuzia Misiak (Serafinów)

Bieg na czas 2x10m

1 miejsce - Łukasz Flis (Cielcza)

2 miejsce - Adrian Jakubiak (Nowa Obra)

3 miejsce - Marika Sowińska (Stara Obra)

Turniej piłki nożnej

1 miejsce - Czarny Sad

2 miejsce - Stara Obra

3 miejsce - Serafinów (dziewczęta)

Najlepszy bramkarz: Monika Leśniak (Serafinów), Janek Wieczorek (Stara Obra)

Najlepszy zawodnik: Przemek Gościniak (Stara Obra)

Rzut piłką lekarską - dorośli

1 miejsce - Daniel Kowal (Stara Obra)

2 miejsce - Krzysztof Misiak (Stara Obra)

3 miejsce - Kacper Olejniczak (Stara Obra){jcomments on}